la coquilles

la coquilles

Thông tin bài viết

Bộ sưu tập La Coquilles lấy cảm hứng từ những con sò biển với ý nghĩa về sự bảo vệ trong tình yêu, đại diện cho những người sống hết lòng với tình yêu. Tâm điểm của bộ sưu tập là hình những còn sò được sắp xếp nối tiếp nhau biểu trưng cho sự thịnh vượng và phát triển không ngừng về tình yêu và con người qua các thế hệ.

Các bộ sưu tập khác

Thông tin đăng nhập

Quên mật khẩu

Thông tin sẽ được gửi về email đã đăng ký.

Thông tin đăng ký

(*) thông tin bắt buộc - mật khẩu ít nhất 8 ký tự

Cung cấp thông tin chính xác để nhận các ưu đãi & khuyến mãi. Thông tin của bạn được bảo mật theo chính sách của Prima Gold.

Đăng ký hoàn tất

Thông tin đăng ký đã gửi đến Prima Gold. Bạn có thể đăng nhập ngay bằng thông đã đăng ký. Xin chân thành cám ơn quý khách hàng.